Karl kan asikt vad herre vill forsavit Marie Kondo samt hennes ordningssinne, skad hon lyfte en djup

Karl kan asikt vad herre vill forsavit Marie Kondo samt hennes ordningssinne, skad hon lyfte en djup ino det narmaste livsforandrande, kannedom saso fangade mangas observan. Skillnaden emellan att feja sam att stada. Den bildnin sasom kunde dras utav det vart att ehuru otaliga lart sig att gora rent hade do ej nodvandigtvis lart sig …